Budownictwo drewniane

Budownictwo drewniane to już nie tylko moda, ale w niektórych krajach również konieczność. W naszym rodzimym budownictwie od kilku lat obserwuje się zwiększone zainteresowanie budownictwem ekologicznym. Nie stawiamy już tylko na lokalizację, ciekawy projekt, jakość wybudowanego obiektu, ale wybieramy też coraz częściej rozwiązania typu „Green Building”.

Dzisiaj coraz częściej słyszy się o tej koncepcji w odniesieniu do budynków zaprojektowanych i wybudowanych w sposób efektywny z poszanowaniem środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia jego mieszkańców.

Takie tematy jak ochrona środowiska naturalnego, zmiany klimatu, kurczenie się zasobów nieodnawialnych i zapotrzebowanie na energię, stały się głównymi tematami zarówno w skali międzynarodowej, jak i w życiu codziennym ludzi, którzy coraz bardziej doceniają miejsce pracy i zamieszkania będące wzorem rozwiązań proekologicznych, komfortu i energooszczędności.

Coraz więcej uwagi poświęca się dziś ekologicznym aspektom realizacji projektów budowlanych. Unia Europejska od wielu lat popiera koncepcję zrównoważonego budownictwa.

Jest to podyktowane coraz ostrzejszymi wymogami prawnymi, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej przede wszystkim stawia na ochronę środowiska, klimatu i ogólnie pojętą ekologię, tym samym wpisując się w obowiązujące kanony oraz wyznaczając nowe trendy.

W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz najwyższej jakości ekologicznej budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, a co za tym idzie zapewnienia zdrowia ich użytkowników Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej podjął się realizacji projektu o nazwie „GREEN BUILDING”.

Projekt promowania budownictwa ekologicznego poświęcony jest problematyce rozwoju budownictwa drewnianego i wykorzystaniu drewna, jako surowca powszechnie stosowanego w wielu gałęziach przemysłu a także innych materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji w przemyśle drzewnym.

Celem projektu jest:

Promowanie drewna i budownictwa drewnianego oraz zwiększanie jego roli, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

Kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Dotarcie z informacją do społeczeństwa, jego edukacja i zmiana sposobu myślenia o drewnie, aby w przyszłości stało się materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu.

Wsparcie administracji rządowej i samorządowej przy planowaniu i realizacji inwestycji wspólnych z wykorzystaniem drewna, jako podstawowego surowca budowlanego.

Pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań związanych z budownictwem ekologicznym oraz wykreowanie popytu i mody na budownictwo drewniane.

Propagowanie energooszczędnego budownictwa drewnianego infrastruktury towarzyszącej.

Propagowanie szerokiego zastosowania drewna i promowanie jego nieograniczonych możliwości.

Propagowanie popytu i mody na meble ekologiczne, artykuły wyposażenia wnętrz i artykuły codziennego użytku.

Propagowanie i promocja materiałów i surowców ekologicznych wykorzystywanych do produkcji w sektorze budowlanym, drzewnym i branży meblarskiej.

Tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami prywatnym, publicznym i pozarządowym, umożliwiających wdrożenie projektów budowlanych polepszających stan środowiska naturalnego.

W ramach projektu przewiduje się prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych dla klientów indywidualnych, deweloperów i samorządów terytorialnych na terenie kraju.

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH