Drewno

Drewno będąc materiałem o różnych kierunkach użytkowania, od tysięcy lat było i nadal jest niezbędne w budownictwie. Jest przy tym surowcem odnawialnym, przyjaznym ekologicznie i zdrowym.

Polska jest jednym z największych europejskich producentów drewna. Zdecydowana większość tego jakże cennego materiału pochodzi z lasów Państwowych. Dzięki ciężkiej pracy tysięcy osób nasze lasy są co roku piękniejsze i bogatsze, a ich powierzchnia od roku 1995 zwiększyła się o 504 tys. ha

Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą ok. 500 mln nowych drzew, czyli średnio 57 tys. na godzinę.

Produkty drzewne pochodzące z naszych rodzimych zasobów trafiają do różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Z drewna produkuje się meble, podłogi, materiały izolacyjne oraz buduje domy mieszkalne jedno, lub wielorodzinne, szkoły, przedszkola, biurowce i inne obiekty użyteczności publicznej.

Choć jako Polacy umiemy zadbać o las, uczynić z niego miejsce, z którego wszyscy mogą na wiele sposobów bezpiecznie korzystać, a dodatkowo sprawić, by przynosił on plony w postaci drewna, to nie do końca rozumiemy i doceniamy zalety tego odnawialnego materiału.

Świadczy o tym fakt, że w Polsce co roku produkuje się tysiące mebli i domów o konstrukcji i izolacji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Są to zarówno budynki jednorodzinne, jak i ogromne kompleksy wielomieszkaniowe oraz biurowce.

Niestety znaczna większość z nich trafia poza granice naszego kraju. Próbując znaleźć przyczynę takiej sytuacji, można napotkać wiele barier rozwoju tego typu budownictwa w Polsce. Do największych należy bez wątpienia brak szkolnictwa w tym zakresie oraz przestarzałe przepisy budowlane, które nie uwzględniają obecnej wiedzy i nowoczesnych rozwiązań z zakresu uszlachetniania przerobu drewna. To z kolei rzutuje na ślepą wiarę inwestorów w wyższość budownictwa murowanego nad drewnianym.

Nie należy również zapominać o ekologicznym aspekcie stosowania drewna. Ekologia wiąże się ściśle z potrzebami człowieka i jego oczekiwaniami wobec otaczającego go świata, a zarazem z osiągnięciami nauki i poszerzaniem wiedzy i świadomości społecznej.

Na każdym etapie naszej działalności promujemy świadomość ekologiczną w biznesie oraz edukujemy przedsiębiorstwa w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jeżeli mamy na uwadze dobro Ziemi i środowiska naturalnego, powinniśmy wybierać produkty ekologiczne.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy sprawić, iż użytkowanie niewątpliwie największego polskiego dobra narodowego, jakim są lasy, będzie możliwe zawsze i że wszyscy Polacy docenią naturalnie odnawialny surowiec, jakim jest drewno.