Strona główna

SOS DLA ŚRODOWISKA UKRAINY

Zatroskani stanem środowiska, zniszczeniem ekosystemów i bioróżnorodności, w tym unikalnych gatunków fauny i flory oraz zniszczeniem krajobrazu Ukrainy przez rosyjskiego agresora, a tym samym katastrofą humanitarną i ekologiczną, pragniemy pomóc Ukrainie w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego. Pomoc ma charakter długofalowy.

W związku z powyższym Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej utworzył zbiórkę, poprzez którą można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego. Zbiórka dostępna jest na platformie zbieram.pl

Więcej informacji pod adresem:

SOS DLA ŚRODOWISKA UKRAINY


BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE WYBÓR PRZYSZŁOŚCI

NATURALNI SPRZYMIERZEŃCY

ŚWIAT ZMIERZA W KIERUNKU BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

WSZYSTKO CO DOBRE POCHODZI Z NATURY

O INSTYTUCIE ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA

Celem naszych działań jest promowanie budownictwa ekologicznego i drewna, jako surowca powszechnie stosowanego w wielu gałęziach przemysłu a także innych materiałów i surowców ekologicznych wykorzystywanych do produkcji w przemyśle drzewnym i meblarskim.

DLACZEGO MY

BUDOWNICTWO DREWNIANE SZANSĄ NA NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE DOMY W POLSCE

PARTNERZY

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ