O nas

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także bądź przede wszystkim, działalnością człowieka.

Instytut zajmuje się promowaniem zasad ekorozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększaniem świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających wpływ na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego.

Jednym z obszarów działalności Instytutu jest budownictwo ekologiczne, meble ekologiczne, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły codziennego użytku oraz materiały i surowce ekologiczne wykorzystywane do ich produkcji.

Zainteresowanie ze strony instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych wsparciem przez Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej oraz naturalna potrzeba współpracy Instytutu z partnerami w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego doprowadziły do powstania programu o nazwie „Green Building”, do realizacji którego powołany został zespół niezależnych ekspertów z branży drzewnej i meblarskiej.

Struktura Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej opiera się na interdyscyplinarnych zespołach projektowych, łączących znajomość specyfiki działań z wiedzą ekspercką w danych obszarach. Stworzony w ten sposób model pozwala nam umiejętnie dostosować potencjał naszych ekspertów w efektywnym prowadzeniu działań dla naszych klientów.