Budownictwo

Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych

Posted
Podobny obraz
Pożar budynku mieszkalnego

Bezpieczeństwo i życie ludzkie ponad wszystko

Zagadnienie to, lub nazywając powyższe inaczej „problem” ten, wydawać by się zdawało, jest czymś, co powinno leżeć każdemu z nas na sercu.

Jest to rzecz bliska każdemu z nas i każdego z nas dotyczy.

Mieszkać bezpiecznie, czuć się bezpiecznie we własnym domu lub mieszkaniu powinno być istotą naszej egzystencji i życia.

Na ten stan składa się wiele okoliczności i czynników a jednym z nich jest wyeliminowanie zagrożenia naszego życia i mienia na skutek ewentualnego pożaru, wybuchu

I jednym z ostatnich, które należy zasygnalizować to kwestia zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych, do których zaliczyć należy właściwą konstrukcję ścian nośnych i działowych w budynku lub w mieszkaniu, właściwą konstrukcję stropów, konstrukcję dachów budynków i pokryć zewnętrznych, właściwą konstrukcję schodów i klatek schodowych w tym czy są zamknięte drzwiami lub mają możliwość usunięcia dymu, co ułatwi nam opuszczenie budynku lub mieszkania i inne tego typu zagadnienia.

Czy budynek stoi na solidnych fundamentach?

Mówiąc o zagadnieniach budowlanych i konstrukcyjnych w budynku czy mieszkaniu mamy na myśli nie tylko odpowiedz na pytanie czy budynek stoi na solidnych fundamentach , czy ma odpowiednio grube ściany które wytrzymają obciążenia ludzi mieszkających na poszczególnych piętrach oraz całego wyposażenia mieszkań, które też sporo waży, ale również powinna być to odpowiedz na pytanie czy w sposób właściwy i bezpieczny dla mieszkańców dobrano budowlane materiały konstrukcyjne, które w kategoriach bezpieczeństwa pożarowego mogą być palne lub niepalne.

Jakże widoczna dla każdego z nas jest różnica pomiędzy konstrukcją bloku mieszkalnego zbudowanego z cegły czy tzw. „wielkiej płyty” a kamienicy w centrum miasta czy domu mieszkalnego na działce.

Widać istotne różnice w doborze materiałów, z których obiekty te są zbudowane.

Ma to jednak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników.

Zastosowanie do budowy domu dużej ilości drewna, tworzyw sztucznych na upiększenie elewacji, materiałów ocieplających jak pianki, styropian bez zabezpieczenia, to w przypadku pożaru jego spotęgowanie i przyspieszenie palenia.

Inne zagrożenia

Często w starych budynkach lokatorów wprowadza się na poddasza, po dawnych pralniach, suszarniach lub komórkach tworząc tam mieszkania.

Drewniane poddasza grodzi się płytami pilśniowymi, ociepla ścianki i dach styropianem, maluje to wszystko farbami lub lakierami i przekazuje do użytkowania.

Postępują w ten sposób właściciele kamienic – budynków lub ich administratorzy.

Natomiast ideą zachowania odpowiedniego i wysokiego komfortu bezpieczeństwa to jak najmniejsza ilość palnych elementów w konstrukcji budynków i w ich wyposażeniu, natomiast zastosowane elementy palne zabezpieczać należy metodami znanymi projektantom i budowniczym do takich parametrów, aby się nie zapalały.

Inny rodzaj zagadnień, który łączy się z bezpieczeństwem w mieszkaniach lub budynkach, to ich wyposażenie w szereg niezbędnych dla funkcjonowania życia człowieka instalacji technicznych i urządzeń, które występują w mniejszej skali w samodzielnym mieszkaniu, a w większej skali w samodzielnym domu mieszkalnym czy bloku.

Zaliczyć do nich należy instalację elektryczną zarówno niskiego jak i średniego napięcia (230/400 V) zasilającą wiele urządzeń technicznych, stałego i ruchomego wyposażenia w tym oświetlenie, lodówka, pralka, zamrażarka, kuchnia elektryczna, piec centralnego ogrzewania, a także silniki maszyn w przydomowym warsztacie.

Dalej są to instalacje teletechniczne, gazowe, zarówno lokalne ( pobór gazu z butli propan-butan ) jak i sieciowe ( gaz miejski ).

Dalej wodne i kanalizacyjne a także inne zabezpieczające budynek a co za tym i mieszkania przed wyładowaniami atmosferycznymi, czyli instalacje ochrony odgromowej.

Użytkowanie urządzeń

Funkcjonowanie tych urządzeń wiąże się z właściwym ich użytkowaniem jednak pierwszoplanową rzeczą jest ich dobry stan techniczny, wymagający okresowych kontroli własnych, choćby oględzin zewnętrznych i wysokiej kultury technicznej każdego z nas, co pozwala ten stan techniczny utrzymać na właściwym wysokim poziomie.

Do czego sprowadzać się może kultura techniczna każdego człowieka.

Nie tylko wiąże się to z wysokim poziomem wykształcenia technicznego, ale z odpowiednim podejściem do obsługi urządzeń.

Np. bezpiecznika topikowego w tablicy elektrycznej w mieszkaniu czy budynku nie zabezpiecza się drutem tylko wymienia, bo jest to element instalacji elektrycznej, nienaprawialny.

Gniazdo elektryczne w mieszkaniu, do którego podłącza się często odkurzacz, nie może odstawać od ściany i być ruchome bo gromadzi kurz, nagrzewa przewody zasilające, tworzy zwarcia zapalając izolacje przewodów, wykładziny zasłony, firany.

Jeśli ktoś pali papierosy i z tym palącym się papierosem kładzie się na kanapie i potencjalnie zasypia, prawdopodobnie będzie sprawcą pożaru przez zaprószenie ognia.

Jeśli w mieszkaniu elektrownia wyłączy prąd i brakuje światła, wielu sięgnie po świeczkę.

Jeśli ją postawimy na drewnianym stole bez niepalnej podstawki, albo pozostawimy bez dozoru, a wiatr przez uchylone okno ją przewróci może zapalić obrus, dywan lub wykładzinę.

Inne zagadnienia, które obejmuje ten obszar:

  • palne wykładziny w mieszkaniach i przedpokojach
  • palne wystroje sufitowe i ścienne w tym prowadzenie szeregu prac naprawczych w ich obszarze np. lakierowanie boazerii w nie wentylowanym pomieszczeniu przy użyciu wiertarki z wyeksploatowanym wirnikiem silnika,
  • osłanianie punktów oświetleniowych papierem lub tkaninami,
  • pozostawienie w kuchni gotujących się potraw i wyjście do sklepu po zakupy,
  • pozostawienie włączonego żelazka,
  • zaśnięcie przy włączonym grzejniku elektrycznym ustawionym tuż przy firanach i zasłonach


Dlaczego, co widać, wokół bloku stoi wiele samochodów mimo postawionych znaków zakazu zatrzymania i postoju i napisu droga pożarowa, jak dojedzie tam straż pożarna lub pogotowie a jak zawrócą te samochody?

Dlaczego patrzymy na niszczone i dewastowane zawory i szafki hydrantowe skoro to one mają przyspieszyć zgaszenie pożaru w naszym mieszkaniu lub u sąsiada na wysokich kondygnacjach w budynku?

No i wiele, wiele innych tego typu przykładów wynikających z niewiedzy, braku wyobraźni lub pomyłki każdego z nas.

Trzeba na zakończenie powiedzieć, że pomimo ważności tych zagadnień, niewiele znajdziemy na te tematy informacji w programach szkolnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Czas zatem na pogłębioną edukację, tym samym zwiększenie świadomości społeczeństwa.

Bowiem budynek ekologiczny, to budynek bezpieczny.

Opracowanie: irme.pl